Advice4All poradenství pro systemy managementu

CFSC 2002:2013 (C-o-C)

Rostoucí počet zákazníků požaduje záruku, že zakoupený dřevěný výrobek pochází ze dřeva, resp. z dřevní hmoty získané z lesů pěstovaných v souladu s požadavky trvale udržitelného rozvoje. Dřevo z lesů prochází řetězcem těžebních, zpracovatelských, výrobních a obchodních subjektů, než se dostane k finálnímu zákazníkovi. V průběhu celého spotřebitelského řetězce lesních produktů (Chain of Custody – C-o-C) se sleduje tok suroviny tak, aby byl její původ prokazatelný.

Co je C-o-C

Mezinárodní sdružení pěstitelů a zpracovatelů dřeva formulovalo požadavky do podoby normy CFSC 2002:2013. Mimo specifických požadavků se norma odkazuje na vybrané kapitoly normy ČSN EN ISO 9001, resp. ČSN EN ISO 14001.

Pro koho je C-o-C určen

Certifikát C-o-C je posudkem od nezávislého certifikačního orgánu, jenž informuje další zákazníky v řetězci o certifikovaném objemu suroviny ve výrobcích a poskytuje tak jistotu, že produkty nebo produktové řady splňují kritéria normativního dokumentu a jsou propojeny s certifikovanými lesy.
Certifikát je určen všem organizacím v řetězci od těžebních společností, přes pily, a výrobce zpracovávající dřevo do podoby polotovaru určeného k dalšímu zpracování i pro výrobce konečných produktů určených koncovým zákazníkům.

Přínosy zavedení a udržování systému

Zavedení, certifikace a další udržování a zlepšování systému přináší společnosti konkurenční výhody:

Naše nabídka

Nabízíme spolupráci při budování systému C-o-C, případně integrovaného systému managementu. Pro již certifikované společnosti zajistíme realizaci interních auditů a činnosti při zlepšování. Na našich školeních a seminářích získáte kvalifikaci pro vlastní interní auditory i další pracovníky spojené se systémy managementu, stejně tak i užitečné náměty k dalšímu rozvoji společnosti. Bližší informace naleznete v odkazech Zavádění systémů, Audity správa a zlepšování a Školení.
Vaše dotazy rádi zodpovíme - kontaktujte nás.

 • Úvod
 • Novinky

 • Kvalita - ISO 9001
 • Životní prostředí - ISO 14001
 • Bezpečnost - ISO 45001
 • SCC
 • HACCP
 • GMP+
 • GDPR
 • IRIS
 • CFSC 2002 (C-o-C)
 • AQAP

 • Zavádění systémů
 • Audity, správa a zlepšování
 • Školení
 • O nás
 • Kontakt

 • Autoři: Markéta a Tomáš Tichých | tisk | nahoru