Advice4All poradenství pro systemy managementu

IRIS

Požadavky normy ČSN EN ISO 9001 jsou aplikovatelné ve všech organizacích bez ohledu na jejich typ, velikost a na poskytované produkty. V mnoha odvětvích (např. dopravní technika, zdravotnictví) velké společnosti nebo oborová sdružení rozšířila normu o další specifické požadavky.

Co je IRIS

Český překlad zkratky zní Mezinárodní standard železničního průmyslu. Jedná se o oborově zaměřené požadavky na systém managementu kvality pro výrobce techniky používané v kolejových vozidlech a další drážní technice. Standard vytvořilo sdružení velkých evropských i mimoevropských společností.
Standard je vydán jako ucelená publikace obsahující požadavky normy ČSN EN ISO 9001, rozšiřující specifické požadavky pro železniční průmysl, dále požadavky související s certifikací a postupy certifikace.

Pro koho je IRIS určen

Certifikace podle požadavků IRIS se zaměřuje na společnosti zabývající se výrobou a opravami v sektoru drážní techniky, zejména:

Přínosy zavedení a udržování systému

Získání certifikátu IRIS je důležitým předpokladem pro možnost dodávek pro železniční průmysl do západní Evropy, Severní Ameriky i ostatních částí světa.
Certifikát IRIS potvrzuje vysokou kvalitu systému řízení společnosti rozšířenou nad rámec normy ČSN EN ISO 9001 o specifické oborové požadavky.

Naše nabídka

Nabízíme spolupráci při budování systému managementu kvality podle požadavků standardu IRIS, případně integrovaného systému managementu. Pro již certifikované společnosti zajistíme realizaci interních auditů a činnosti při zlepšování. Na našich školeních a seminářích získáte kvalifikaci pro vlastní interní auditory i další pracovníky spojené se systémy managementu, stejně tak i užitečné náměty k dalšímu rozvoji společnosti. Bližší informace naleznete v odkazech Zavádění systémů, Audity správa a zlepšování a Školení.
Vaše dotazy rádi zodpovíme - kontaktujte nás.

 • Úvod
 • Novinky

 • Kvalita - ISO 9001
 • Životní prostředí - ISO 14001
 • Bezpečnost - ISO 45001
 • SCC
 • HACCP
 • GMP+
 • GDPR
 • IRIS
 • CFSC 2002 (C-o-C)
 • AQAP

 • Zavádění systémů
 • Audity, správa a zlepšování
 • Školení
 • O nás
 • Kontakt

 • Autoři: Markéta a Tomáš Tichých | tisk | nahoru