Advice4All poradenství pro systemy managementu

HACCP

HACCP je zkratka anglického názvu "Hazard Analysis and Critical Control Points", tj. analýza nebezpečí a kritické kontrolní body, u nás se používá název systém kritických kontrolních bodů.

Co je HACCP

HACCP je preventivní systém, jehož cílem je identifikovat možná rizika a určit vhodná opatření pro jejich kontrolu, tak aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost potravin v průběhu jejich zpracování, skladování, přepravy i prodeje. Cílem je postupné zavedení principů systému HACCP do celého řetězce potravinářské výroby od prvovýrobce až po konečného prodejce.

HACCP je založen na těchto 7 principech:

Kritický kontrolní bod je operace při zpracování, distribuci nebo prodeji potravin, při které hrozí nejvyšší riziko porušení zdravotní nezávadnosti. Toto riziko může být fyzikální (např. kousky skla, kovu), chemické (např. pesticidy) nebo biologické (např. mikroorganizmy). Proto je nutné sledovat vybrané znaky (např. teplota, vlhkost) a určit pro ně kritické meze, tj. hraniční hodnoty, při kterých je potravina ještě bezpečná. Dále je nutné určit postup pro případy, kdy dojde k překročení kritických mezí.

Pro koho je HACCP určen

Současná legislativa ukládá povinnost zavést a udržovat HACCP všem potravinářským podnikům, tj. výrobcům i prodejcům a provozovnám stravovacích služeb.

Přínosy zavedení a udržování systému

Naše nabídka

Nabízíme spolupráci při budování systému HACCP, případně integrovaného systému managementu. Pro společnosti s již zavedeným HACCPem nabízíme prověření funkčnosti systému a zpracování návrhů pro další zlepšování. Na našich školeních a seminářích získáte informace o aktuální legislativě, zkušenosti z prověrek dalších provozů i užitečné náměty k dalšímu rozvoji společnosti. Bližší informace naleznete v odkazech Zavádění systémů, Audity správa a zlepšování a Školení.
Vaše dotazy rádi zodpovíme - kontaktujte nás.

 • Úvod
 • Novinky

 • Kvalita - ISO 9001
 • Životní prostředí - ISO 14001
 • Bezpečnost - ISO 45001
 • SCC
 • HACCP
 • GMP+
 • GDPR
 • IRIS
 • CFSC 2002 (C-o-C)
 • AQAP

 • Zavádění systémů
 • Audity, správa a zlepšování
 • Školení
 • O nás
 • Kontakt

 • Autoři: Markéta a Tomáš Tichých | tisk | nahoru