Advice4All poradenství pro systemy managementu

O nás

Stanovili jsme si jasný cíl, máme zkušenosti k jeho dosažení.

Náš cíl

Našim cílem je poskytovat svým zákazníkům užitečné, reálné a realizovatelné náměty pro trvalé zlepšování přispívající k dobrému chodu společnosti.
Cestu k dosažení vytčeného cíle vidíme ve vytváření dlouhodobých partnerských vztahů založených na dobré znalosti potřeb a prostředí společností.

Naše zkušenosti

Umíme naslouchat přáním a požadavkům zákazníků, porovnávat je s požadavky norem a na základě své odbornosti nabídnout možná řešení.
Od roku 1999 získáváme zkušenosti a navrhujeme řešení formou poradenství v oblasti systémů řízení ve společnostech o velikosti od 2 do 300 zaměstnanců v soukromé i státní sféře.
Dosud jsme spolupracovali se zákazníky při podpoře výroby a poskytování služeb v oborech: strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví, obchod, školství, finanční služby, potravinářství a veřejné stravování, zdravotnictví, energetika, spedice a doprava, vojenská technika, informační technologie, železniční technika.

Na vyžádání Vám rádi zašleme reference.

 • Úvod
 • Novinky

 • Kvalita - ISO 9001
 • Životní prostředí - ISO 14001
 • Bezpečnost - ISO 45001
 • SCC
 • HACCP
 • GMP+
 • GDPR
 • IRIS
 • CFSC 2002 (C-o-C)
 • AQAP

 • Zavádění systémů
 • Audity, správa a zlepšování
 • Školení
 • O nás
 • Kontakt

 • Autoři: Markéta a Tomáš Tichých | tisk | nahoru