Advice4All poradenství pro systemy managementu

Bezpečnost krmiv a normy GMP+

Krmivo je významným prvkem vstupujícím do potravního řetězce a proto může být i významným rizikovým faktorem pro zdravotní nezávadnost potravin. Bezpečným krmivem se rozumí takové krmivo, které nemá nepříznivý účinek na zdraví zvířat používaných pro výrobu potravin a následně ani na zdraví lidí. Zároveň nemá negativní vliv na životní prostředí. Základním opatřením pro zajištění bezpečnosti krmiv je dodržování správné praxe při prvovýrobě, zpracování, skladování, dopravě i distribuci krmiv. Existují certifikované systémy správné praxe, u nás nejpoužívanější jsou systémy GMP+ pro celý řetězec od prvovýrobců po krmení zvířat, GLOBALGAP pro prvovýrobu.

Co je GMP+

„Good Manufacture Practice“ „Správná výrobní praxe“, je jedním ze systémů správných praxí zaměřených na zvyšování bezpečnosti krmiv a potravin. Systém vznikl jako reakce na různě závažné případy kontaminace krmiv. Původně byl vytvořen holandským sdružením PDV – sdružení společností zabývajících se krmivářstvím. Postupně se začal rozšiřovat i do okolních zemí a dnes patří k uznávaným mezinárodním standardům bezpečnosti krmiv. V současnosti je vlastníkem systému společnost GMP+ International.
Systém norem GMP+ obsahuje prvky ISO 9001 a HACCP a jeho dokumentace je rozdělena do čtyř úrovní A, B, C, D. Dokumenty části A obsahují všeobecné požadavky pro zapojení do systému. Část B představuje normativní dokumenty, včetně příloh k jednotlivým standardům. Část C obsahuje požadavky týkající se certifikace systému. Část D představuje výklady, jejichž cílem je usnadnit společnostem zavedení systému. Tyto dokumenty jsou dostupné na webu vlastníka www.gmpplus.org v několika jazycích.
Certifikaci mohou provádět pouze společnosti schválené GMP+ International, která také vede seznam certifikovaných společností, kde jsou i údaje o pozastavení a odejmutí certifikace z důvodů neplnění požadavků systému.

Pro koho je systém určen

Bezpečnost a dohledatelnost všech surovin v celém řetězci výroby krmiv je zajišťována tak, že certifikované společnosti nakupují suroviny, výrobky a služby od certifikovaných dodavatelů. Tím je také zaručeno dodržování správné praxe v celém řetězci. Certifikace je vhodná pro společnosti zabývající se kteroukoliv fází výroby a distribuce krmiv, zejména pokud obchodují do zahraničí nebo jsou dodavateli takovýchto společností a nezbytná pro dodavatele certifikovaných společností.

Přínosy zavedení a udržování systému

Výhody zavedení a udržování systému vycházejí z jeho komplexnosti a uznávání na mezinárodní úrovni. Hlavní přínosy jsou:

Naše nabídka

Nabízíme spolupráci při budování systému správné praxe GMP+, případně integrovaného systému managementu. Pro již certifikované společnosti zajistíme realizaci interních auditů a činnosti při zlepšování. Na našich školeních a seminářích získáte kvalifikaci pro vlastní interní auditory i další pracovníky spojené se systémy managementu, stejně tak i užitečné náměty k dalšímu rozvoji společnosti. Bližší informace naleznete v odkazech Zavádění systémů, Audity správa a zlepšování a Školení.
Vaše dotazy rádi zodpovíme - kontaktujte nás.

 • Úvod
 • Novinky

 • Kvalita - ISO 9001
 • Životní prostředí - ISO 14001
 • Bezpečnost - ISO 45001
 • SCC
 • HACCP
 • GMP+
 • GDPR
 • IRIS
 • CFSC 2002 (C-o-C)
 • AQAP

 • Zavádění systémů
 • Audity, správa a zlepšování
 • Školení
 • O nás
 • Kontakt

 • Autoři: Markéta a Tomáš Tichých | tisk | nahoru