Advice4All poradenství pro systemy managementu

Řízení vztahu k životnímu prostředí

Rostoucí počet zákazníků přihlíží při výběru produktu i na vztah společnosti k životnímu prostředí. Platnou legislativou i všeobecně akceptovaným nástrojem k prokázání činnosti organizace v souladu s udržitelným rozvojem je certifikace podle ISO 14001.

Co je ISO 14001

Norma ČSN EN ISO 14001 stanovuje požadavky na chování společností ve vztahu k životnímu prostředí, což lze charakterizovat větou: „Chovat se ekologicky v rámci ekonomických možností se zaměřením na hledání úspor.“
Hlavní myšlenka normy sdílí princip trvalého cyklického zlepšování společný i pro systém managementu kvality ve čtyřech krocích (Demingův cyklus zlepšování):

Pro koho je norma určena

Plnění požadavků normy ČSN EN ISO 14001 je určené zejména společnostem, které chtějí aktivně řídit svůj vztah k životnímu prostředí v souladu s hledáním ekonomických úspor.
Vytvoření a certifikace systému environmentálního managementu zpravidla navazuje na již zavedený systém managementu kvality, případně se realizují společně jako integrovaný systém.

Přínosy zavedení a udržování systému

Zavedení, udržování a zlepšování vztahu společnosti k životnímu prostředí prostřednictvím plnění požadavků normy ČSN EN ISO 14001 je investicí do prevence. Vzhledem k naší komplikované legislativě existuje množství požadavků zaměřených na vytvoření provozních předpisů a řádů, sledování ukazatelů a dodržování limitů v oblasti životního prostředí. Kontrola plnění uvedených požadavků a ukládání kárných opatření a pokut ze strany státních orgánů při zjištění byť jen formálních nedostatků nabývá stále více na důležitosti. Např. ČIŽP dohlíží na více než 1000 povinností, které vyplývají ze zákonů a legislativy EU. Úspěšnost ČIŽP ve správních řízeních dosahuje 90%. Sankce ukládané za neplnění legislativních požadavků dosahují výše, která je pro většinu společností velmi citelná.

Výhody plynoucí ze zavedení a udržování EMS:

Naše nabídka

Nabízíme spolupráci při budování systému environmentálního managementu, případně integrovaného systému managementu. Pro již certifikované společnosti zajistíme realizaci interních auditů a činnosti při zlepšování. Na našich školeních a seminářích získáte kvalifikaci pro vlastní interní auditory i další pracovníky spojené se systémy managementu, stejně tak i užitečné náměty k dalšímu rozvoji společnosti. Bližší informace naleznete v odkazech Zavádění systémů, Audity správa a zlepšování a Školení.
Vaše dotazy rádi zodpovíme - kontaktujte nás.

 • Úvod
 • Novinky

 • Kvalita - ISO 9001
 • Životní prostředí - ISO 14001
 • Bezpečnost - ISO 45001
 • SCC
 • HACCP
 • GMP+
 • GDPR
 • IRIS
 • CFSC 2002 (C-o-C)
 • AQAP

 • Zavádění systémů
 • Audity, správa a zlepšování
 • Školení
 • O nás
 • Kontakt

 • Autoři: Markéta a Tomáš Tichých | tisk | nahoru