Advice4All poradenství pro systemy managementu

Novinky

Přehled novinek

Archiv novinek

GDPR, evropské nařízení o ochraně osobních údajů, bude povinné pro všechny

25. 5. 2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR)...celý článek zde

zpět na přehled novinek

Norma ISO 45001 (nástupce OHSAS 18001): DIS2 byl projednán

Pracovní skupina ISO/PC 283/WG1, zpracovávající novou normu ISO 45001 se v únoru sešla ve Vídni, aby dokončila přezkoumání připomínek ze setkání v Litvě, které proběhlo v listopadu 2016.....celý článek zde

zpět na přehled novinek

Norma ISO 45001, nástupce OHSAS 18001, postupuje do fáze DIS 2

Při květnovém hlasování o DIS/ISO 45001 bylo pro 71% hlasů, což nestačilo pro přijetí návrhu. Sešlo se také téměř 3000 připomínek, .....celý článek zde

zpět na přehled novinek

DIS normy ISO 45001, nástupce OHSAS 18001, nebyl schválen

Příprava transformace OHSAS 18001 do normy ISO 45001 pokračovala červnovým hlasováním o návrhu DIS. Tato verze návrhu (DIS 1) nebyla schválena......celý článek zde

zpět na přehled novinek

Změny prováděcích vyhlášek k zákonu o odpadech

V loňském roce byl novelizován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (zákon č. 223/2015 Sb.) Uvádíme zde vybrané změny v novelizovaných a nových navazujících předpisech, které mají vliv na činnost organizací produkujících a shromažďujících odpady.....celý článek zde

zpět na přehled novinek

Vyšel DIS normy ISO 45001

Nová norma systému managementu BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ISO 45001, která nahradí stávající normu ČSN OHSAS 18001, je ve fázi DIS (Draft International Standard). Tento návrh nového standardu je nyní veřejnosti k dispozici pro připomínkování....celý článek zde

zpět na přehled novinek

Normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 vycházejí česky

Dnes, 1. února 2016, vydal ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) český překlad revidovaných norem „ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky“ a „ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití“...celý článek zde

zpět na přehled novinek

Připravuje se revize dokumentace CFSC

V rámci pravidelného přezkoumání a revize dokumentace, která musí být prováděna nejdéle v pětiletém intervalu, připravuje PEFC ČR revizi dokumentace Českého systému certifikace lesů (CFCS - Czech Forest Certification Scheme)....celý článek zde

zpět na přehled novinek

CD 2 normy ISO 45001 byl schválen, připravuje se DIS

Technická komise ISO/PC 283 obdržela v průběhu hlasování o CD 2 (Committee Draft 2) téměř 2 500 připomínek. Všechny tyto připomínky musí být nejprve posouzeny a na jejich základě bude upraven stávající text....celý článek zde

zpět na přehled novinek

Přechod organizace na nové normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Rozsah provedení nutných změn, bude záviset na úrovni a efektivitě stávajícího systému managementu organizace. Organizace ISO ve zveřejněných návodech doporučuje rozdělit aplikaci nových požadavků norem do následujících kroků....celý článek zde

zpět na přehled novinek

Normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 byly zveřejněny

V září vyšly obě nejvýznamnější normy pro systémy managementu. Jejich vydáním začalo běžet tříleté přechodné období, po kterém přestanou platit všechny certifikáty vydané podle starých norem....celý článek zde

zpět na přehled novinek

 • Úvod
 • Novinky

 • Kvalita - ISO 9001
 • Životní prostředí - ISO 14001
 • Bezpečnost OHSAS 18001
 • SCC
 • HACCP
 • GDPR
 • IRIS
 • CFSC 2002 (C-o-C)
 • AQAP

 • Zavádění systémů
 • Audity, správa a zlepšování
 • Školení
 • O nás
 • Kontakt

 • Autoři: Markéta a Tomáš Tichých | tisk | nahoru