Advice4All poradenství pro systemy managementu

Systém certifikace SCC (Safety Certificate Contactors)

Systém pochází z Holandska (v holandštině nazýván VCA), kde chtěli zástupci petrochemického průmyslu a jeho dodavatelů vytvořit systém, který by objektivně hodnotil úroveň bezpečnosti dodavatelů. Od té doby se systém SCC rozšířil a získal uznání jako průmyslový standard. Mnohé země mají své vlastní systémy, srovnatelné s SCC. Belgie, Německo a Holandsko si své systémy navzájem oficiálně uznávají.

Co je SCC

Systém certifikace SCC představuje jednotný bezpečnostní koncept zahrnující v sobě požadavky na bezpečnost práce, ochranu zdraví a životního prostředí. Vztahuje se na dodavatele a subdodavatele, kteří poskytují technické služby v prostorách jiných subjektů a provádějí rizikové práce nebo pracují v rizikovém prostředí (např. nebezpečí výbuchu, požáru, zranění). Certifikát SCC je často požadován ve strojírenství, stavebnictví, petrochemickém průmyslu, atp.
Certifikát SCC zajišťuje důvěryhodnost, že nebezpečné práce provádějí kompetentní organizace s kvalifikovaným personálem a profesionálním řízením bezpečnosti. Získání certifikátu zahrnuje prověření plnění stanovených požadavků společností (audit) a současně proškolení pracovníků společnosti zakončené složením zkoušky.

Pro koho je systém SCC určený

Certifikace SCC je určena pro dodavatele, kteří u svých zákazníků vykonávají rizikové práce nebo pracují v rizikovém prostředí.

Podle rozsahu a složitosti vykonávaných prací jsou tyto možnosti certifikace: SCC*, SCC** nebo SCCP (Petrochemical).
SCC* je zaměřený na řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí (SHE - Safety, Health and the Environment) na pracovišti.
SCC** - je zaměřený na řízení SHE na pracovišti a zavedení systémového přístupu k SHE v organizaci (politika SHE, řízení SHE a zlepšování).
SCCP (Petrochemical) je zaměřený na řízení SHE na pracovišti, strukturu SHE ve společnosti (politiku SHE, organizaci SHE a zlepšování) a doplňkové požadavky specifické pro petrochemický průmysl.

Pro zavedení systému je nutné prověřit podle seznamu povinných a doplňkových kontrolních otázek (SHE Checklist Contractors), které ze stanovených požadavků SHE již společnost splňuje, a které ne. Na základě této analýzy je nezbytné stanovit vhodná opatření pro splnění záporně zodpovězených otázek, tak aby bylo možné na všechny požadované otázky odpovědět kladně. Počet otázek se liší podle úrovně certifikace (SCC* celkem 25, SCC** celkem 33, SCC Petrochemical celkem 43). Také je nutné zajistit školení pracovníků zakončené složením zkoušky.

Přínosy zavedení a udržování systému

Zavedení, certifikace a další udržování a zlepšování systému přináší společnosti tyto výhody:

Naše nabídka

Nabízíme spolupráci při budování systému SCC. Bližší informace o postupu zavádění systému naleznete v odkazu Zavádění systémů, o provádění interních auditů v odkazu Audity správa a zlepšování. Současně zajistíme školení operativních pracovníků a vedoucích operativních pracovníků u akreditované společnosti.
Vaše dotazy rádi zodpovíme - kontaktujte nás.

 • Úvod
 • Novinky

 • Kvalita - ISO 9001
 • Životní prostředí - ISO 14001
 • Bezpečnost - ISO 45001
 • SCC
 • HACCP
 • GMP+
 • GDPR
 • IRIS
 • CFSC 2002 (C-o-C)
 • AQAP

 • Zavádění systémů
 • Audity, správa a zlepšování
 • Školení
 • O nás
 • Kontakt

 • Autoři: Markéta a Tomáš Tichých | tisk | nahoru