Advice4All poradenství pro systemy managementu

AQAP

Obecné požadavky na systémy řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 doplněné o specifické požadavky se uplatňují i ve vojenství. V rámci Severoatlantické aliance jsou obecně známy pod zkratkou AQAP.

Co je AQAP

NATO vydává požadavky na kvalitu v dokumentech THE ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLICATIONS (AQAP) v překladu Publikace pro ověřování jakosti.
V české armádě se problematikou zabývá Odbor obranné standardizace tvořící součást Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, jenž vydává ČOS – České obranné standardy.

Pro koho je AQAP určen

Zavedení plnění požadavků AQAP bývá požadováno ve společnostech zabývajících se dodávkami pro armádu.
Nejčastěji musí splňovat AQAP-2110 - požadavky NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě. Standard stanovuje jednotné požadavky na systém managementu kvality organizací nebo subjektů. Požadavky standardu jsou nadstavbou NATO nad normu ČSN EN ISO 9001.
Dále se často ve společnostech zavádí systémy managementu splňující požadavky:

Před zahájením dodávek pro organizace spolupracující s armádou nebo přímo pro armádu, je vhodné prověřit, zda a jaké ČOS a jejich požadavky musí společnost plnit.

Přínosy zavedení a udržování systému

Dodávky pro armádu tvoří specifický tržní segment se zajímavými možnostmi pro podnikání.
Zavedení a certifikace systému managamentu splňujícího požadavky ČOS je v souladu s platnou legislativou obvyklým předpokladem dodávek pro armádu ČR i armády dalších členských států NATO.

Naše nabídka

Nabízíme spolupráci při budování systému managementu splňujícího požadavky ČOS, případně rozšíření již zavedených systémů managementu o specifické požadavky ČOS. Prověříme, které ČOS je třeba při činnosti společnosti aplikovat, zajistíme komunikaci s Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti a budeme podporovat společnost při certifikaci.
Pro již certifikované společnosti zajistíme realizaci interních auditů a činnosti při zlepšování. Na našich školeních a seminářích získáte kvalifikaci pro vlastní interní auditory i další pracovníky spojené se systémy managementu, stejně tak i užitečné náměty k dalšímu rozvoji společnosti. Bližší informace naleznete v odkazech Zavádění systémů, Audity správa a zlepšování a Školení.
Vaše dotazy rádi zodpovíme - kontaktujte nás.

 • Úvod
 • Novinky

 • Kvalita - ISO 9001
 • Životní prostředí - ISO 14001
 • Bezpečnost - ISO 45001
 • SCC
 • HACCP
 • GMP+
 • GDPR
 • IRIS
 • CFSC 2002 (C-o-C)
 • AQAP

 • Zavádění systémů
 • Audity, správa a zlepšování
 • Školení
 • O nás
 • Kontakt

 • Autoři: Markéta a Tomáš Tichých | tisk | nahoru