Advice4All poradenství pro systemy managementu

Bezpečnost práce

Zdraví máme každý jen jedno, proto je trvalé plnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zájmu společnosti i státních orgánů zastoupených nejčastěji inspektorátem práce. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nabízí osvědčené a efektivní nástroje pro realizaci činností BOZP.

Co je ČSN ISO 45001 (dříve OHSAS 18001)

Norma ČSN ISO 45001 nahradila dřívwější normu ČSN OHSAS 18001. Byla vytvořena na základě dlouholetých zkušeností předních světových organizací zabývajících se problematikou řízení a zlepšování podmínek BOZP. V souladu s požadavky Přílohy SL (Annex SL) má stejnou strukturu jako ostatní systémové normy, např  ISO 9001. S využitím Demingova PDCA cyklu zlepšování stanovuje požadavky na identifikaci, plánování a zlepšování v krocích:

Pro koho je norma určena

Plnění požadavků normy ČSN ISO 45001 je určené zejména společnostem budujícím integrované systémy managementu, které chtějí jednotným způsobem řídit své procesy. Stanovování cílů a programů v oblasti BOZP umožňuje trvale zvyšovat výkonnost v oblasti BOZP.
Vytvoření a certifikace systému managementu BOZP obvykle navazuje na již zavedený systém managementu kvality a environmentálního managementu, případně se realizují společně jako integrovaný systém.

Přínosy zavedení a udržování systému

Vytvoření, zavedení a certifikace systému managementu BOZP ve smyslu požadavků ČSN ISO 45001 informuje všechny zainteresované strany, že společnost svůj vztah k problematice BOZP zodpovědně řídí. Odtud plynou i hlavní přínosy:

Naše nabídka

Nabízíme spolupráci při budování systému managementu BOZP, případně integrovaného systému managementu. Pro již certifikované společnosti zajistíme realizaci interních auditů a činnosti při zlepšování. Na našich školeních a seminářích získáte kvalifikaci pro vlastní interní auditory i další pracovníky spojené se systémy managementu, stejně tak i užitečné náměty k dalšímu rozvoji společnosti. Bližší informace naleznete v odkazech Zavádění systémů, Audity správa a zlepšování a Školení.
Vaše dotazy rádi zodpovíme - kontaktujte nás.

 • Úvod
 • Novinky

 • Kvalita - ISO 9001
 • Životní prostředí - ISO 14001
 • Bezpečnost - ISO 45001
 • SCC
 • HACCP
 • GMP+
 • GDPR
 • IRIS
 • CFSC 2002 (C-o-C)
 • AQAP

 • Zavádění systémů
 • Audity, správa a zlepšování
 • Školení
 • O nás
 • Kontakt

 • Autoři: Markéta a Tomáš Tichých | tisk | nahoru