Advice4All poradenství pro systemy managementu

Bezpečnost práce OHSAS 18001

Zdraví máme každý jen jedno, proto je trvalé plnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zájmu společnosti i státních orgánů zastoupených nejčastěji inspektorátem práce. Systém OHSAS nabízí osvědčené a efektivní nástroje pro realizaci činností BOZP.

Co je ČSN OHSAS 18001

Norma ČSN OHSAS 18001 byla vytvořena na základě dlouholetých zkušeností předních světových organizací zabývajících se problematikou řízení a zlepšování podmínek BOZP. V souladu se strukturou normy ČSN EN ISO 9001 a s využitím Demingova PDCA cyklu zlepšování stanovuje požadavky na identifikaci, plánování a zlepšování v krocích:

Pro koho je norma určena

Plnění požadavků normy ČSN EN ISO 18001 je určené zejména společnostem budujícím integrované systémy managementu, které chtějí jednotným způsobem řídit své procesy. Stanovování cílů a programů v oblasti BOZP umožňuje trvale zvyšovat výkonnost v oblasti BOZP.
Vytvoření a certifikace systému managementu BOZP obvykle navazuje na již zavedený systém managementu kvality a environmentálního managementu, případně se realizují společně jako integrovaný systém.

Přínosy zavedení a udržování systému

Vytvoření, zavedení a certifikace systému managementu BOZP ve smyslu požadavků ČSN OHSAS 18001 informuje všechny zainteresované strany, že společnost svůj vztah k problematice BOZP zodpovědně řídí. Odtud plynou i hlavní přínosy:

Naše nabídka

Nabízíme spolupráci při budování systému managementu BOZP, případně integrovaného systému managementu. Pro již certifikované společnosti zajistíme realizaci interních auditů a činnosti při zlepšování. Na našich školeních a seminářích získáte kvalifikaci pro vlastní interní auditory i další pracovníky spojené se systémy managementu, stejně tak i užitečné náměty k dalšímu rozvoji společnosti. Bližší informace naleznete v odkazech Zavádění systémů, Audity správa a zlepšování a Školení.
Vaše dotazy rádi zodpovíme - kontaktujte nás.

 • Úvod
 • Novinky

 • Kvalita - ISO 9001
 • Životní prostředí - ISO 14001
 • Bezpečnost OHSAS 18001
 • SCC
 • HACCP
 • GMP+
 • GDPR
 • IRIS
 • CFSC 2002 (C-o-C)
 • AQAP

 • Zavádění systémů
 • Audity, správa a zlepšování
 • Školení
 • O nás
 • Kontakt

 • Autoři: Markéta a Tomáš Tichých | tisk | nahoru