Advice4All poradenství pro systemy managementu

Systém řízení kvality

Požadavky na kvalitní provedení díla pro zákazníky jsou staré jako lidstvo samo. Dnes, kdy si zákazníci mohou díky globálnímu trhu vybírat produkty a služby z celého světa, se kritéria pro výběr omezují nejčastěji na minimální cenu při dodržení rozumné kvality. Proto tvoří sledování a řízení kvality nedílnou součást činnosti společností.
Synonymem pro kvalitu se stalo „ISO,“ mnohými neprávem (i právem) zatracované.

Co je ISO 9001

Mezinárodní norma ČSN EN ISO 9001 se používá od roku 1986 a lze ji tedy považovat za léty ověřený manažerský nástroj pro řízení společnosti. Normu tvoří logicky uspořádané postupy a požadavky, které musí management respektovat, aby společnost dobře fungovala, ale:

Norma je výchozím vzorem většiny ostatních standardů pro systémy řízení a oborové normy, které kopírují její strukturu, uspořádání kapitol a použité nástroje.

Norma je postavena na principu PDCA Demingova cyklu zlepšování:

Pro koho je norma určena

Kvalita je pro každého. Velikost i zaměření organizace z pohledu požadavků na kvalitu nehrají zásadní roli. Důležitějším prvkem je naopak požadavek, aby činnost firmy měla „hlavu a patu,“ každý pracovník dostával jasné a jednoznačné zadání pro svoji práci, věděl, co má dělat, zač odpovídá a má ke své práci správné pomůcky.

Přínosy zavedení a udržování systému

Systém managementu kvality je nástrojem k dosahování trvalých a dlouhodobých úspor pomocí správného nastavení činnosti společnosti, cíleného vyhledávání, realizace a hodnocení možností dalšího zlepšování, což obvykle vede k:

Naše nabídka

Nabízíme spolupráci při budování systému managementu kvality, případně integrovaného systému managementu. Pro již certifikované společnosti zajistíme realizaci interních auditů a činností při zlepšování. Na našich školeních a seminářích získáte kvalifikaci pro vlastní interní auditory i další pracovníky spojené se systémy managementu, stejně tak i užitečné náměty k dalšímu rozvoji společnosti. Bližší informace naleznete v odkazech Zavádění systémů, Audity správa a zlepšování a Školení.
Vaše dotazy rádi zodpovíme - kontaktujte nás.

 • Úvod
 • Novinky

 • Kvalita - ISO 9001
 • Životní prostředí - ISO 14001
 • Bezpečnost - ISO 45001
 • SCC
 • HACCP
 • GMP+
 • GDPR
 • IRIS
 • CFSC 2002 (C-o-C)
 • AQAP

 • Zavádění systémů
 • Audity, správa a zlepšování
 • Školení
 • O nás
 • Kontakt

 • Autoři: Markéta a Tomáš Tichých | tisk | nahoru