Advice4All poradenství pro systemy managementu

CD 2 normy ISO 45001 byl schválen, připravuje se DIS

Technická komise ISO/PC 283 obdržela v průběhu hlasování o CD 2 (Committee Draft 2) téměř 2 500 připomínek. Všechny tyto připomínky musí být nejprve posouzeny a na jejich základě bude upraven stávající text. Vydání DIS se očekává v lednu/únoru 2016, vydání normy ISO 45001 se předpokládá do konce roku 2016.

Stejně jako nově revidované normy ISO 9001 a ISO 14001 bude tato norma dodržovat členění na 10 kapitol struktury HLS (High Level Structure), určené přílohou SL (Annex SL). Cílem je usnadnit společnostem zavedení více standardů najednou a propojit management bezpečnosti práce s ostatními systémy managementu.

V managementu BOZP se tradičně užívá přístup založený na rizicích k vyhledávání nebezpečí úrazu, ale nový formát systémů managementu vyžaduje, aby organizace použily tento přístup i přímo pro systémy. Organizace bude muset zvažovat také rizika pro funkčnost systému managementu BOZP, proto ISO/CD 45001.2 rozlišuje tyto termíny:

Committee Draft klade důraz na prevenci nemocí z povolání stejně jako na prevenci úrazů. V relevantních případech bude třeba určit příčiny nemocí z povolání a úrazů s okamžitým dopadem (např.: nehody, epidemie) a příčiny s dlouhodobým dopadem (např.: opakované vystavení účinkům radiace nebo karcinogenů, ale i dlouhodobý stres).

Pro orientační představu o rozsahu nové normy uvádíme vlastní překlad názvů jednotlivých kapitol ISO/CD 45001.2:

1. Předmět normy (Scope)
2. Citované normativní dokumenty (Normative references)
3. Termíny a definice (Terms and definitions)
4. Kontext organizace (Context of the Organisation)
    4.1. Porozumění organizaci a jejímu kontextu
    4.2. Porozumění potřebám a očekáváním pracovníků a dalších zainteresovaných stran
    4.3. Určení rozsahu systému managementu BOZP
    4.4. Systém managementu BOZP a jeho procesy
5. Vedení, spoluúčast pracovníků a konzultace (Leadership, worker participation and consultation)
    5.1. Vedení a závazek
    5.2. Politika
    5.3. Role, odpovědnosti a pravomoci v organizaci
    5.4. Spoluúčast, konzultace a zastupování
6. Plánování (Planning)
    6.1. Činnosti pro stanovení rizik a příležitostí
    6.2. Cíle BOZP a plánování jejich dosažení
7. Podpora (Support)
    7.1. Zdroje
    7.2. Kompetence
    7.3. Povědomí
    7.4. Informace a komunikace
    7.5. Dokumentované informace
8. Provoz (Operation)
    8.1. Plánování a řízení provozu
    8.2. Management změn
    8.3. Externí poskytovatelé (Outsourcing)
    8.4. Nakupování
    8.5. Dodavatelé
    8.6. Havarijní připravenost a reakce
9. Hodnocení výkonnosti (Performance evaluation)
    9.1. Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování
    9.2. Interní audit
    9.3. Přezkoumání systému managementu
10. Zlepšování (Improvement)
    10.1. Obecně
    10.2. Incident, neshoda a nápravné opatření
    10.3. Neustálé zlepšování
Příloha A Návod pro použití (Annex A)

Podrobnější informace o obsahu nové normy, a konkrétní požadavky, které bude nutné v organizacích aplikovat, budou známy po vydání DIS. Průběh revize normy sledujeme a budeme zde na stránkách informovat o dalším vývoji.

zpět na přehled novinek
  • Novinky

  • Autoři: Markéta a Tomáš Tichých | tisk | nahoru