Advice4All poradenství pro systemy managementu

Změny prováděcích vyhlášek k zákonu o odpadech

V loňském roce byl novelizován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (zákon č. 223/2015 Sb.) Uvádíme zde vybrané změny v novelizovaných a nových navazujících předpisech, které mají vliv na činnost organizací produkujících a shromažďujících odpady.

Novelizována byla navazující prováděcí vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška č 83/2016 Sb.) Také byly vydány dvě nové prováděcí vyhlášky: Katalog odpadů, vyhláška č. 93/2016 Sb. a vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, č. 94/2016 Sb., které ruší a nahrazují původní vyhlášky.

Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady zavádí změny:

Nový katalog odpadů (nahrazuje vyhlášku č. 381/2001 Sb.) byl vydán z důvodu nutnosti transponovat Rozhodnutí Komise 2014/955/EU.

Vyhláška 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (nahrazuje vyhlášku č. 376/2001 Sb.) představuje adaptaci na nařízení Komise (EU) č. 1357/2014.

Součástí zavedení systému EMS je i zpracování registru relevantních právních a jiných požadavků. Po certifikaci nabízíme zákazníkům udržování a pravidelnou aktualizaci zpracovaného registru a informování pracovníků o významných změnách legislativy s dopadem na činnost společnosti. Pro vypracování nabídky na tyto služby nás kontaktujte.

zpět na přehled novinek
  • Novinky

  • Autoři: Markéta a Tomáš Tichých | tisk | nahoru