Advice4All poradenství pro systemy managementu

Přechod organizace na nové normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Rozsah provedení nutných změn, bude záviset na úrovni a efektivitě stávajícího systému managementu organizace.

Organizace ISO ve zveřejněných návodech doporučuje rozdělit aplikaci nových požadavků norem do následujících kroků:

Pro všechny organizace, které do již zavedených systémů musí zapracovat požadavky revidovaných norem, nabízíme projekt založený na postupu doporučovaném organizací ISO a rozdělený do čtyř etap ve smyslu PDCA (plan-do-check-act) cyklu:

Provedení analýzy stávajícího systému. Základ úspěchu každého projektu představuje jeho pochopení a naplánování průběhu. Představitele vedení (manažery kvality, manažery EMS) a zainteresované pracovníky vedení společnosti seznámíme formou semináře s novou strukturou a požadavky norem. Současně identifikujeme rozsah potřebných úprav, navrhneme způsob provedení a stanovíme plán realizace.

Dokumentace a její úpravy. V souladu s vytvořeným plánem připravíme návrhy úprav stávající dokumentace. Při každé spolupráci se zákazníky důsledně dbáme na maximální využití zavedených a v praxi používaných řešení. Množství vznikající dokumentace minimalizujeme. Formu připravených směrnic a postupů přizpůsobujeme společnosti a omezujeme se na popis skutečně prováděných činností, nikoli na dlouhé citáty norem a legislativy. Návrhy předložíme k posouzení. Společně projednáme připomínky. Vypracujeme a vydáme konečné znění dokumentace.

Celofiremní školení pracovníků. Seznámíme všechny pracovníky společnosti zapojené do systému managementu s provedenými úpravami. Omezujeme se na logické stručné a jasné prezentace. Na místě zodpovíme související dotazy.

Aplikace stanovených opatření v praxi. Přijatá opatření pomůžeme zavést a uplatnit v každodenní činnosti společnosti. Úroveň plnění požadavků následně prověříme provedením interního auditu.

Na přání zákazníků a podle konkrétních podmínek společnosti lze uvedené etapy kombinovat tak, aby výsledný efekt – platný a účinný systém managementu – maximálně vyhovoval potřebám společnosti. Normy musí sloužit jako nástroj a návod nikoli administrativní přítěž!
Pro organizace, které dosud váhaly s využitím nástrojů a metodiky těchto norem, nabízíme provedení první etapy. Na základě analýzy stávajícího stavu vedení společnosti posoudí možné přínosy a rozhodne se o zavedení nebo zamítnutí.
Kontaktujte nás, připravíme Vám nabídku podle Vašich potřeb.

zpět na přehled novinek
  • Novinky

  • Autoři: Markéta a Tomáš Tichých | tisk | nahoru