Advice4All poradenství pro systemy managementu

Normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 vycházejí česky

Dnes, 1. února 2016, vydal ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) český překlad revidovaných norem „ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky“ a „ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití“.

Nové normy je možné zakoupit u prodejců norem, ČSN EN ISO 9001 od cca 400 Kč a ČSN EN ISO 14001 od cca 450 Kč nebo je lze získat pomocí internetové služby ČSN online poskytované ÚNMZ.

V kontextu dlouhodobého vývoje obou standardů přinášejí obě revize významné změny, které lze rozdělit do dvou kategorií. Formální, vyvolané novou strukturou dle Anex SL a požadavkové.

Prostudování vydaných norem potvrdilo uvedení všech očekávaných změn, které jsme již dříve avizovali v článcích Připravovaná revize normy ISO 9001:2015 a Přehled hlavních změn v připravované revizi normy ISO 14001:2015 (POZN: registrovaní zákazníci, měli možnost získat normy s předstihem před datem 1.2.2016).

Z pohledu již certifikovaných organizací i organizací, které o zavedení systému managementu teprve uvažují, považujeme za důležitější správné pochopení a aplikaci nových požadavků v praxi, než uvádění přehledu změn.
Připravili jsme pro Vás seminář zaměřený na seznámení s novými normami a jejich použití v praxi. Vybrat si můžete z variant zaměřených na ISO 9001, na ISO 14001 nebo na integrované systémy ISO 9001 a ISO 14001.
Certifikovaným společnostem nabízíme možnost navázat na absolvování semináře analýzou stávajícího systému managementu, návrhem potřebných změn a přípravou k recertifikaci podle revidovaných norem (v případě dosud necertifikovaných organizací analýzu současného stavu pro potřeby zavedení systému managementu a samotné zavedení systému managementu zakončené certifikací).
Seminář zrealizujeme přímo ve vaší organizaci. Pro dohodnutí termínu i individuální kalkulaci ceny nás kontaktujte. Pokud po absolvování semináře navážeme další spolupráci, zohledníme účast na semináři v cenové nabídce.

zpět na přehled novinek
  • Novinky

  • Autoři: Markéta a Tomáš Tichých | tisk | nahoru