Advice4All poradenství pro systemy managementu

Archiv novinek

Vyšel DIS normy ISO 45001

Nová norma systému managementu BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ISO 45001, která nahradí stávající normu ČSN OHSAS 18001, je ve fázi DIS (Draft International Standard). Tento návrh nového standardu je nyní veřejnosti k dispozici pro připomínkování....celý článek zde

zpět na přehled

Normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 vycházejí česky

Dnes, 1. února 2016, vydal ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) český překlad revidovaných norem „ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky“ a „ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití“...celý článek zde

zpět na přehled

Připravuje se revize dokumentace CFSC

V rámci pravidelného přezkoumání a revize dokumentace, která musí být prováděna nejdéle v pětiletém intervalu, připravuje PEFC ČR revizi dokumentace Českého systému certifikace lesů (CFCS - Czech Forest Certification Scheme)....celý článek zde

zpět na přehled

CD 2 normy ISO 45001 byl schválen, připravuje se DIS

Technická komise ISO/PC 283 obdržela v průběhu hlasování o CD 2 (Committee Draft 2) téměř 2 500 připomínek. Všechny tyto připomínky musí být nejprve posouzeny a na jejich základě bude upraven stávající text....celý článek zde

zpět na přehled

Přechod organizace na nové normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Rozsah provedení nutných změn, bude záviset na úrovni a efektivitě stávajícího systému managementu organizace. Organizace ISO ve zveřejněných návodech doporučuje rozdělit aplikaci nových požadavků norem do následujících kroků....celý článek zde

zpět na přehled

Normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 byly zveřejněny

V září vyšly obě nejvýznamnější normy pro systémy managementu. Jejich vydáním začalo běžet tříleté přechodné období, po kterém přestanou platit všechny certifikáty vydané podle starých norem....celý článek zde

zpět na přehled

ISO 45001 (nástupce OHSAS 18001) postoupila do fáze Committee Draft

Stejně jako revize norem ISO 9001 a ISO 14001, také Committee Draft ISO 45001 dodržuje členění na 10 kapitol struktury HLS (High Level Structure), určené přílohou SL (Annex SL)...celý článek zde

zpět na přehled

Revize norem ISO 9001 a ISO 14001 pokročila do fáze FDIS

Na začátku července byly příslušnými technickými komisemi organizace ISO vydány FDIS/ISO 9001 a FDIS/ISO 14001 (Final Draft International Standard). Jejich vydáním byla zahájena poslední fáze revizí obou norem - finální hlasování v národních úřadech pro normalizaci...celý článek zde

zpět na přehled

Kapitoly normy ISO 14001:2015 podle návrhu DIS

Pro orientační představu o rozsahu změn v normě uvádíme vlastní překlad názvů jednotlivých kapitol návrhu. Členění na 10 kapitol odpovídá struktuře HLS (high level structure), stanovené v Annexu SL. Vzhledem k tomu, že přehled kapitol je z DIS, v konečné verzi může dojít ke změnám...celý článek zde

zpět na přehled

Přehled hlavních změn v připravované revizi normy ISO 14001:2015

Organizace ISO vydala dokument Revize ISO 14001 – požadavky a návod na použití, ve kterém jsou shrnuty hlavní změny v připravované revizi normy. Struktura normy bude vycházet z HLS definované Přílohou SL (Annex SL), která zavádí pro všechny systémové normy jednotnou strukturu.
Hlavní změny uváděné v dokumentu jsou...celý článek zde

zpět na přehled

Posun v připravovaných revizích norem systému managementu ČSN EN ISO 9001:2015 a ČSN EN ISO 14001:2015

Organizace ISO 2.12.2014 oficiálně oznámila schválení DIS normy ISO 14001:2015 (DIS = Draft of International Standard). Termín vydání FDISu oznámen nebyl, ale podle dosavadních zkušeností a praxe jej lze očekávat v březnu 2015.
Práce na revizi normy ČSN EN ISO 9001:2015 postoupily do fáze přípravy FDIS - konečného návrhu standardu (FDIS = Final Draft of International Standard), který by měl být publikován v březnu 2015...celý článek zde

zpět na přehled

Revize systémových norem ČSN EN ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 14001:2015 a ISO 18001:201X

Rok 2015 bude bohatý na změny v mezinárodních normách. Na základě dokumentu Annex SL (Příloha SL) připravují jednotlivé technické komise revize všech tří nejpoužívanějších systémových norem. Do určité míry ve stínu revize normy ČSN EN ISO 9001:2015 stojí obdobná změna normy ČSN EN ISO 14001:2015 a transformace ČSN OHSAS 18001 na ISO 45001... celý článek zde

zpět na přehled

Připravovaná revize normy ISO 9001:2015

Každá norma vydaná organizací ISO podléhá pravidelnému změnovému řízení prováděnému technickými komisemi (dále jen TC) jednotlivých oborů. Pro kvalitu je ustanovena TC 176, která připravuje na rok 2015 revizi normy označované ISO 9001:2015.
TC poskytla 12.11.2013 k připomínkování zástupcům členských zemí organizace ISO návrh normy ve fázi Committee draft" - ISO/CD 9001... celý článek zde

zpět na přehled

Rizika ekologické újmy

Mnoho společností dodnes nesplnilo povinnost vyhodnotit rizika ekologické újmy podle zákona 167/2008 sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, přestože tato povinnost platí už od 1.1. 2013... celý článek zde

zpět na přehled

Úspory a úspory – vyplatí se systém managementu?

Hledání úspor se stalo nedílnou součástí života firem. Snižování vnitřních nákladů obvykle redukuje počty pracovníků a ruší služby považované za zbytečné, což často zahrnuje i ustoupení od dalšího udržování různých certifikátů... celý článek zde

zpět na přehled
  • Novinky

  • Autoři: Markéta a Tomáš Tichých | tisk | nahoru